Door: Bestuur WKE '16 - Foto's: Ronald Oldenburger- 16 oktober 2019 11:45

Algemene ledenvergadering

Het is al weer even geleden dat we een een ledenvergadering hebben gehouden. Intussen is er al weer heel wat gebeurd. Wij willen met u even kort terugkijken en vooral vooruitkijken. Vandaar dat we op woensdag 6 november om 19:00 uur een algemene ledenvergadering houden. Uiteraard vindt die plaats in de kantine.

 

Agenda:

1. Welkomswoord

2. Terugblik afgelopen periode

3. Toekomst

4. Aftreden voorzitter 

5. Voorstel nieuwe voorzitter 

6. Woordje jeugdbestuur 

7. Vragen

8. Afsluiting 

 

Bestuur WKE ’16